Auto motoren Centrum Zwolle

motoren - versnellingsbakken - starters - dynamo's - turbo's - aanbouwonderdelen nieuwe en gebruikte onderdelen

Nederlands English Deutsch
AMC Zwolle staat er voor dat de door haar geleverde zaken – de aard daarvan (te weten: gebruikte motoren en onderdelen van motoren, alles in de ruimste zin van het woord) en de overeengekomen prijs in aanmerking nemend – beantwoorden aan de overeenkomst en dat zij de eigenschappen bezitten welke de koper mocht verwachten op grond van deze overeenkomst, in voege als hierna genoemd. Indien de geleverde zaak tijdens de garantietermijn een gebrek vertoont, zal AMC Zwolle mits tijdig is gereclameerd, de betreffende zaak hetzij kosteloos herleveren, hetzij de koper voor de factuurwaarde van de betreffende zaak crediteren, e.e.a. steeds naar keuze van AMC Zwolle. De zaken dienen daartoe op verzoek van AMC Zwolle franco aan haar te worden toegezonden. Uit en inbouwkosten blijven voor rekening van de koper. Herleving vindt uitsluitend plaats binnen Nederland. De garantie geldt niet voor appendages. Wij geven op al onze onderdelen maximaal 100.000 km garantie. Onderhoud na aankoop is verplicht en volgens voorschrift van de fabrikant. Reclames dienen, op straffe van verlies van elke aanspraak jegens AMC Zwolle, plaats te hebben binnen 14 dagen na het blijken daarvan.

© 2015 Auto Motoren Centrum Zwolle         038 - 460 88 03